ชุมชนม่วงกลวง

ท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลน ที่อำเภอกะเปอร์ ในจังหวัดระนอง มีชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ผสานชีวิตของคนในชุมชนเข้ากับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ให้อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันได้อย่างยั่งยืน

นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสไปเยือนชุมชนม่วงกลวงนั้นจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ในขณะเดียวกันก็จะได้ชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยการนั่งเรือท้องแบนเข้าไปยังป่าชายเลน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเรือพรีส ซึ่งผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้ระบบนิเวศตามธรรมชาติของป่าชายเลนที่มีพื้นที่นับหมื่นไร่ที่คลองลัดโนด ชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวกะเปอร์ ก่อนจะไปแวะที่สันทรายม้าน้ำเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในการปลูกป่าชายเลนเพื่อให้พื้นที่เหล่านี้กลายมาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ แล้วนั่งเรือต่อไปที่ยังชุมชนแหลมสน เพื่อชมวิถีประมงพื้นบ้าน และชิมอาหารทะเลสด ๆ หลากชนิดจากกระชัง ไม่ว่าจะเป็นปูนิ่ม หอย ปลาหมึก ปูม้า หอยนางรมธรรมชาติและปลาอีกหลากหลายชนิด รับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรอร่อยแกล้มกับใบมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของที่นี่

นอกจากความเพลิดเพลินที่ได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติในป่าชายเลนและได้ลิ้มรสชาติแสนอร่อยของอาหารทะเลสด ๆ แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากการมาเที่ยวชุมชนม่วงกลวงแห่งนี้นั่นก็คือ การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างยั่งยืนของมนุษย์และธรรมชาติ ชาวบ้านที่อนุรักษ์ และคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไว้ไม่ให้ถูกทำลายก็จะได้ประโยชน์จากสัตว์น้ำที่เติบโตมาจากพื้นที่ที่ตนเองช่วยกันดูแลรักษา เพื่อนำเป็นอาหาร และสร้างรายได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีเยือนที่นี่ก็จะมีส่วนร่วมในการสานต่อความยั่งยืนและวิถีชีวิตเหล่านี้ จากการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ช่วยกันปลูกป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และไม่สร้างขยะ

นักท่องเที่ยวยังไม่ควรพลาดกิจกรรมไฮไลต์คือการล่องแพเปียกและไปเล่นน้ำที่ “สันหลังปึ้งกือ” หรือ “สันหลังกิ้งกือ” ซึ่งเป็นสันทรายทะเลแหวก และถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นก็สามารถเลือกพักที่โฮมสเตย์ของชาวบ้านเพื่อให้ได้ใช้เวลาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีแห่งนี้และเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน

กิจกรรมไฮไลต์

 • นั่งเรือพรีสออกไปเรียนรู้ระบบนิเวศตามธรรมชาติของป่าชายเลน
 • สัมผัสกับวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ล่องแพเปียกออกไปเล่นน้ำที่สันทรายทะเลแหวก “สันหลังบึ้งกือ” หรือ “สันหลังกิ้งกือ”

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • แนะนำช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม
 • ควรตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา  (แผนที่)

 • อุทยานแห่งชาติแหลมสน  (แผนที่)

  เวลา 08.00-16.30 น.

 • อ่าวเขาควาย เกาะพยาม กิจกรรมอาสาสมัคร (แผนที่)

 • บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน (แผนที่)

 • Eco-Logic Resort (แผนที่)

  เวลา 09.00-22.00 น.

ติดต่อ

ชุมชนม่วงกลวง 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เลขที่ 100 ถนนเพชรเกษม ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

 • 0 7786 1623