ชุมชนวังน้ำมอก

หากต้องการสัมผัสความแตกต่างไม่เหมือนใครอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ควรพลาดชุมชนวังน้ำมอก เพราะที่นี่คือชุมชนที่มีวัฒนธรรมล้านนาแบบภาคเหนือ แต่ก็ผสานเข้ากับวัฒนธรรมล้านช้างของชาวลาว ในขณะที่ตั้งอยู่ภาคอีสาน

ชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้อยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยือนที่นี่จะรู้สึกถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาแบบเชียงใหม่ ผสานกับวัฒนธรรมล้านช้าง เนื่องจากที่นี่เคยเป็นดินแดนของอาณาจักรล้านช้างมาก่อน ประกอบกับวัฒนธรรมล้านนาที่ส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงลูกหลานในปัจจุบันก็คงยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา จึงทำให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และลองทำอาหารท้องถิ่นซึ่งผสานทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา และอิทธิพลจากอาณาจักรล้านช้างเข้าไว้ด้วยกัน เช่น อั่วปลาดอกแค ไก่บั้ง แกงหน่อไม้ และตำสับปะรด นักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาอย่างใกล้ชิดที่หาชมได้ยาก  ผ่านการถ่ายทอดโดยมัคคุเทศก์ที่เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งช่วยให้    คนรุ่นใหม่ของชุมชนรักและหวงแหนที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์นี้ให้สืบต่อไป อีกทั้งยังสามารถเลือกพักแบบโฮมสเตย์    กับชาวบ้านในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ทอผ้าลายเฉพาะถิ่น หรือปลูกป่าบนสำนักสงฆ์ภูผีปอบได้อีกด้วย

บริเวณใกล้ชุมชนยังมีผืนป่าต้นน้ำในเนื้อที่มากกว่า 3,500 ไร่ บนภูผีปอบ ภูผักแป้น และมีตาดวัง ลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลจากน้ำตกวังผาหมอกผ่านลานหินทรายกลายมาเป็นลานเล่นน้ำในชุมชน ทำให้การมาเยือนชุมชนวังน้ำมอก แห่งนี้จะก่อประสบการณ์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้ที่ไหน ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมและธรรมชาติได้อย่างแน่นอน

กิจกรรมไฮไลต์

  • สัมผัสวัฒนธรรมล้านนาแบบภาคเหนือที่ผสานเข้ากับวัฒนธรรมล้านช้างของชาวลาวที่มีมายาวนาน
  • ชิมอาหารจากการผสานสองวัฒนธรรม อาทิ อั่วปลาดอกแค ไก่บั้ง แกงหน่อไม้ และตำสับปะรด ฯลฯ
  • เยี่ยมชมผืนป่าต้นน้ำบนภูผีปอบ ภูผักแป้น และตาดวัง ลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลจากน้ำตกวังผาหมอกผ่านลานหินทรายกลายมาเป็นลานเล่นน้ำในชุมชน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล แนะนำฤดูหนาว โดยเฉพาะต้นหน้าหนาว เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

ชุมชนวังน้ำมอก (ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยว)

  • ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43160

  • 08 3357 7035

  • วังน้ำมอก wangnammok, ท่องเที่ยววังน้ำมอก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง