บ้านห้วยฮี้

บ้านห้วยฮี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ว่าเมื่อได้เดินทางมายังชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า 1,722 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางภูเขาสูงชัน และป่าสลับซับซ้อนแห่งนี้ก็เสมือนได้เดินทางเข้ามาสู่อีกโลกหนึ่ง เพราะที่นี่มีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและมีวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม

ผู้มาเยือนจะสามารถได้สัมผัสกับวิถีชาวปกาเกอะญอได้อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชนเผ่า ได้เรียนรู้การดำรงชีวิตกับธรรมชาติ เพราะอาหารที่นี่ก็มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ  รวมไปถึงภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมคือการทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนที่ทำมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเหมือนภูมิปัญญาต้นแบบ โดยเฉพาะพืชอย่างข้าว ข้าวโพด แตง ไผ่ พริก และผักกาด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาพักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านที่นี่ก็จะได้เรียนรู้วิถีชิวิต และภูมิปัญญาเหล่านี้ ได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เรียนรู้การตีเหล็ก ทำเครื่องมือการเกษตร เรียนรู้งานจักสานจากไผ่ ทำความเข้าใจข้าวพันธุ์ดีของบ้านห้วยฮี้ที่มีกรรมวิธีที่ทำให้คุณภาพดีอย่างเช่น การตำด้วยครกหินและหุงด้วยฟืน

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้มาสัมผัสและเรียนรู้เข้าใจวิถีชีวิตเหล่านี้ ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ยังบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกปรุงแต่งหรือรบกวนจากโลกภายนอกมากนัก การพยายามเข้าใจและรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้จะทำให้ชุมชนแห่งนี้อยู่คู่เคียงไปกับพื้นที่ป่าและสายน้ำตามธรรมชาติบนภูเขาสูง สมกับชื่อบ้านห้วยฮี้ที่แปลว่าบ้านที่มีลำห้วยและไม้ไผ่นั่นเอง

กิจกรรมไฮไลต์

  • วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม ทั้งด้านความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชนเผ่า
  • เรียนรู้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมในการทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน
  • พักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาให้ลึกซึ้ง

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • ท่องเที่ยวได้ทุกฤดู แนะนำฤดูหนาว เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ดอกไม้นานาชนิดจะบานสวยงามบนยอดเขาสูง ส่วนเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม เยี่ยมชมไร่ข้าวสวย ๆ ที่เขียวขจี

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

บ้านห้วยฮี้

  • ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

  • 0 5361 2982

  • TAT Maehongson

*รถรับ-ส่งเที่ยวของชุมชนบ้านห้วยฮี้ (สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 08 5712 3316 )

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง