สุโขทัยเมืองมรดกโลก

สุโขทัยไม่ได้เป็นเพียงดินแดนราชธานีแห่งแรกของเราชาวสยามเราเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ “มรดกโลก” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกด้วย แม้กาลเวลาจะผ่านเลยมานานกว่า 700 ปีแล้ว แต่ความรุ่งเรืองงดงามทางศิลปวัฒนธรรมของสุโขทัยยังคงชัดเจน พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของทั้งพระราชวัง ศาสนสถาน และโบราณสถานที่กระจายอยู่ทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมือง นับได้เกือบ 200 แห่ง

พุทธศตวรรษที่ 18-20 คือช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรสุโขทัย แม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปชมได้ แต่โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ทำหน้าที่บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตและความศรัทธาของชาวสุโขทัยที่มีต่อพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมา ที่ห้ามพลาดเลยก็คือวัดมหาธาตุ พระอารามที่สำคัญและใหญ่ที่สุด มีองค์พระประธานงาม และมีเจดีย์รายล้อมมากถึง 200 องค์ ในครั้งอดีตเคยเป็นทั้งวัดหลวงและสุสานหลวงประจำเมือง ส่วนทางวัดศรีชุมก็เป็นที่ประดิษฐานของพระอจนะ (พระพูดได้) ภายในพระมณฑปที่ส่วนยอดได้พังทลายไปหมดแล้ว เหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบ เป็นไฮไลต์ที่ใครต่อใครอยากมายลด้วยตนเอง และหากต้องการสัมผัสกับวิถีชาวพุทธแบบสุโขทัย ก็ต้องมาร่วมตักบาตรหน้าวัดตระพังทอง แล้วเข้าไปชมความงดงามของสถาปัตยกรรม เจดีย์ประธานทรงระฆังพร้อมด้วยเจดีย์รายล้อม 8 องค์และภาพสะท้อนน้ำในสระด้านหน้าที่งดงามน่าประทับใจ

นอกจากนั้นสุโขทัยยังเป็นแหล่งกำเนิดถ้วยชามสังคโลก การทำเครื่องเงินเครื่องทองสุโขทัย และผ้าหมักโคลนภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านนาต้นจั่น ซึ่งได้สืบทอดต่อมา และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้ และลงมือทำด้วย มีอาหารพื้นเมืองอีกมากหมายที่ใครมาแล้วต้องไม่พลาดลองลิ้มชิมรส อาทิ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ข้าวเปิ๊บสุโขทัย หมี่พัน ฯลฯ การจะชมและชิมทั้งหมดนี้ได้โดยการปั่นจักรยานแบบสบาย ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หากเหนื่อยก็แวะพักใต้ร่มไม้ แต่อย่าลืมพกกระติกน้ำส่วนตัวเอาไว้เติมความชื่นใจในทุกเวลาตามต้องการด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

 • ปั่นจักรยานเยี่ยมชม พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของดินแดนราชธานีแรกแห่งสยาม
 • ตามหาความโรแมนติกในยามค่ำคืนกับกิจกรรม Light Up (จัดในช่วงโอกาสพิเศษ)
 • ชมความประณีตในการทำเครื่องสังคโลก และร่วมกิจกรรมเขียนลายสังคโลกลงบนผืนผ้า
 • เรียนรู้การทำผ้าหมักโคลนของบ้านนาต้นจั่น ที่สร้างความนุ่มพิเศษของผืนผ้าเทคนิคจากธรรมชาติ และการทอแบบประณีต
 • ลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมือง และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเปิดให้เข้าชมทุกวัน วันอาทิตย์-วันศุกร์ เปิดเวลา 06.30-19.30 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 06.30-21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดไฟในบริเวณโบราณสถานได้บรรยากาศยามค่ำคืนไปอีกแบบ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • ร้านสุเทพ สังคโลก  (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น.

 • ตลาดริมยม อำเภอกงไกรลาศ  (แผนที่)

  เวลา 16.30-20.30 น.

 • เขาหลวง  (แผนที่)

 • โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย  (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดทุกวันพุธ)

 • บ้านมะขวิด (แผนที่)

  เวลา 09.00-16.00 น.

ติดต่อ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 • ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210

 • 0 5569 7310

* กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม ติดต่อที่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง