กาดวิถีชุมชนคูบัว

เมื่อพูดถึง “กาด” ก็ชวนนึกถึงบรรยากาศล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่กาดแห่งนี้ อยู่เพียงแค่ราชบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และยังมีวิถีที่มีเสน่ห์ชวนสัมผัสไม่แพ้กัน กาดวิถีชุมชนคูบัวตั้งอยู่ในวัดโขลงสุวรรณคีรี ภายในชุมชนคูบัว ที่มีประวัติมายาวนานก่อนที่จะรุ่งเรืองขึ้นในสมัยทวารวดี โดยมีบทบาทสำคัญเป็นเมืองท่าแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า สังคมและวัฒนธรรม แต่เมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมากลุ่มชาวไทยวนได้อพยพจากเชียงแสนลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่แห่งนี้ ทำให้วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ภาษาถิ่น ตลอดจนวิถีของกลุ่มไทยวนได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของราชบุรีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บรรยากาศภายในกาดวิถีชุมชนคูบัว มีความคึกคักและมีสีสัน ด้านการค้าไม่แพ้ในอดีต เพราะชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว และต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น ไม่เพียงแค่นำสินค้าเกษตร อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางขายกันในราคาย่อมเยา บางครั้งก็มารวมตัวกัน “เต้นบาสโลบ” ชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมเต้นอย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังมีการใช้ภาษาไทยวน และสวมชุดไทยยวนหรือผ้าซิ่นตีนจกเอกลักษณ์เชียงแสนด้วย จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้มาเยือนจะได้ลองหาชุดพื้นเมืองมาสวมใส่ให้เข้ากับวิถีชุมชน เดินตลาดซื้ออาหารถูกใจ แล้วสามารถนำมาล้อมวงร่วมทานขันโตก พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองให้เพลิดเพลินได้

นอกจากตลาดแล้วยังสามารถเข้ากราบสักการะพระพุทธสิริสุวรรณภูมิ และชมวิหารศิลปะสมัยทวารวดีภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี ต่อด้วยเข้าไปภายใน “จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว” ที่จัดแสดงวัตถุโบราณจากสมัยทวารวดี  ภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นตีนจก และวิถีชีวิตของชาวไทยวนที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จ กลายเป็นชุมชนตัวอย่างด้วย

กาดวิถีชุมชนคูบัวแห่งนี้สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ที่ดีงามสู่สายตานักท่องเที่ยว ทำให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมชุมชนถึงแก่นแท้ สร้างความประทับใจ และการอยากมีส่วนร่วมในการสืบสาน นอกจากนั้นบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่นี่ก็ยังร่วมใจเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้มาเยือน ส่วนผู้มาเยือนก็สามารถใช้ทางเลือกของถุงผ้าหรือตะกร้ามาจับจ่ายหรือ นำภาชนะสำหรับอาหาร และเครื่องดื่มมาด้วยตนเองก็ได้

กิจกรรมไฮไลต์

 • เลือกชุดไทยวนที่ถูกใจและสวมใส่ระหว่างเดินตลาด สัมผัสบรรยากาศเสมือนเป็นคนพื้นเมือง
 • สักการะพระพุทธสิริสุวรรณภูมิ ในวัดโขลงสุวรรณคีรี เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของชาวไทยยวนในชุมชนคูบัว
 • เลือกซื้ออาหารที่ถูกใจแล้วนำมาล้อมวงนั่งทานขันโตก พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล กาดวิถีคูบัวเปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30-19.30 น. มีการแสดงของชาวพื้นเมืองให้ชมฟรี เวลา 17.00-19.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี  (แผนที่)

 • วัดมหาธาตุวรวิหาร (แผนที่)

 • อุทยานหินเขางู  (แผนที่)

 • ถ้ำฤๅษีเขางู ชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ   (แผนที่)

 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  (แผนที่)

  เริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 08.00-13.00 น.

ติดต่อ

กาดวิถีชุมชนคูบัว

 • ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

 • 0 3273 0172

 • อบต.คูบัว จังหวัดราชบุรี, กาดวิถีชุมชนคูบัว ราชบุรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง