เมืองเก่านครศรีธรรมราช

จากประวัติที่ยาวนานของนครศรีธรรมราช ซึ่งรุ่งเรืองมาแต่ครั้ง 2,000 ปีก่อน เรียกได้ว่ายาวนานกว่ากรุงสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของสยามประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ดินแดนแห่งนี้ จะมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  โดยในอดีตนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าชายฝั่งทะเล ทำให้มีผู้เดินทางเข้ามาจำนวนมาก เป็นที่มาของอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย หนึ่งในนั้น  ก็คืออินเดีย ที่นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ ก่อนที่กระจายออกไปทั่วแดนสุวรรณภูมิ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดใหญ่ที่เก่าแก่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน มีองค์พระมหาธาตุองค์ใหญ่ทรงลังกาที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นสัญลักษณ์ เป็นต้นกำเนิดของงานบุญใหญ่ที่มีชื่อเสียงคือ “งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ” ตามความเชื่อที่ว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด โดยผู้ร่วมงานจะร่วมกันแห่ผ้าขึ้นห่มรอบฐานพระมหาธาตุ ในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา นอกจากจะเป็นงานรวมศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีชีวิตให้กับผู้มาเยือนได้สัมผัสผ่านกิจกรรมที่มักจะมีการสาธิตเขียนผ้าพระบฏ การจัดตลาดพื้นบ้าน จำหน่ายอาหารพื้นเมือง การกวนข้าวยาคู รวมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างหนังตะลุง และรำมโนราห์

ที่เมืองเก่านครศรีธรรมราชยังมีร่องรอยกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองไว้จากข้าศึกในอดีตกำแพงเหล่านี้มีมาแต่สมัยศรีวิชัยเดิมสร้างเป็นกำแพงดินก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากเชียงใหม่และชาวตะวันตกอย่างโปรตุเกส ที่นำการสร้างแบบก่ออิฐและการตั้งฐานปืนใหญ่เข้ามาใช้ และต่อมาก็ดัดแปลงเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงขึ้นตามแบบชาโต (Chateau) ของฝรั่งเศสซึ่งยังมีไปชมได้ในปัจจุบัน

เมืองเก่าและคนท้องถิ่นที่นี่ยังรอต้อนรับ เล่าเรื่องราวที่มีมาและเป็นไปอีกมากมาย ใครไปเยือนก็อย่าลืมเข้าไปทำความรู้จักให้ลึกซึ้ง เที่ยวโบราณ สถานด้วยใจเคารพต่อวิถีชีวิตที่แตกต่างช่วยกันรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรม ที่ดีงาม ลองชวนคนท้องถิ่นพูดคุยเพื่อสัมผัสกับความเอื้อเฟื้อและเป็นกันเอง อีกอย่างที่ต้องไม่พลาด ก็คือการอุดหนุนสินค้าของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มังคุดคัด” รสหวาน ๆ กรอบ ๆ ของเด็ดของที่นี่ เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์ย้อนกลับไปจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของเราด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

 • สักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • สัมผัสอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม และโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัยให้เข้ากับบรรยากาศท่องเที่ยวเมืองเก่านครศรีธรรมราช ได้ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลาดหน้าพระธาตุ (หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 08.30-16.30 น.
 • หลาดหน้าพระธาตุ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-21.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • หมู่บ้านคีรีวง (แผนที่)

 • ร้านโกปี๊ สาขาโอเชี่ยน (แผนที่)

  เวลา 06.30-16.00 น.

 • บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน (แผนที่)

  เวลา 09.00-16.00 น.

 • บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (แผนที่)

  เวลา 08.00-16.00 น.

 • คิวคูตอน นครโบราณ (แผนที่)

  เวลา 06.00-20.00 น.

ติดต่อ

เมืองเก่านครศรีธรรมราช

 • ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช ถนนหน้าเมือง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

 • 0 7534 6515

 • TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง