#โปรดมาเที่ยวที่บ้านของฉัน EP.2 เปิดแนวคิด “ฟาร์ม ตา เล็ก (Farm de lek)” แหล่งเรียนรู้ Education Farm สำหรับเด็ก ๆ

วันนี้ 7 Greens ขอพาทุกคนไปสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาของเด็ก ๆ ที่ ฟาร์มตาเล็ก พบกับ Outdoor Activity เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ รวมถึงเกษตรพื้นฐาน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจ เข้าใกล้ธรรมชาติและสัตว์ พร้อมเที่ยวแบบใส่ใจ Green Heart ธรรมชาติ สอนให้เด็ก ๆ รวมถึงผู้ปกครองได้มาเรียนรู้การแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ Exclusive ยิ่งกว่า กับบทสัมภาษณ์พิเศษจาก ‘คุณเก๋ เปรมฤดี ตันติเวชกุล’ เจ้าของ #Farmdelek ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจสร้าง Education Farm แห่งนี้ขึ้นมา

จุดเริ่มต้น ‘ฟาร์ม ตา เล็ก’ เกิดขึ้นได้อย่างไร?
คุณเก๋: จุดเริ่มต้นจริง ๆ เกิดจากการอยากสร้างพื้นที่ให้ลูกได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ และใช้เวลาว่างฝึกและเรียนรู้การทำงาน ฝึกความอดทน มีความสุขกับการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย จึงเริ่มพัฒนาที่ดินที่เป็นของครอบครัวอยู่แล้วแต่ถูกทิ้งร้างมานาน ใช้เวลาพัฒนาประมาณ 4 ปี ก่อนที่จะเปิดรับครอบครัวที่สนใจในแนวคิดแบบเดียวกันเข้ามาทำกิจกรรม

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ส่งผลต่อการพัฒนา การเรียนรู้ของคนทุกวัย อาจจะยังมีไม่มากในประเทศไทย ทางคุณเก๋มีความเห็นหรือคิดว่าควรผลักดันอย่างไรบ้าง และคิดว่า ‘ฟาร์ม ตา เล็ก’ ตอบโจทย์การเรียนรู้อย่างไรบ้าง?
คุณเก๋: การใช้เวลาอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ การเล่นสนุกอย่างอิสระกลางแจ้ง สำหรับเด็ก ๆ ในช่วงอายุ 2-12 ปี ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้อย่างมาก พัฒนาการซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
คิดว่าเราจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติให้มากขึ้น เพื่อเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน โรงเรียนและครอบครัวควรส่งเสริมและผลักดันให้เด็กได้ออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้เวลาใกล้ชิดธรรมชาติให้มากขึ้น

ทำไมถึงเลือกพัฒนาทำที่นี่ให้เป็น Education Farm มากกว่าจะเน้นไปทำการเกษตร ส่งออกผลผลิต แล้วเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร?
คุณเก๋: อันดับแรกเลยคือเราไม่มีพื้นฐานหรือความสนใจงานเกษตรกรรม แต่เรามีความสนใจเรื่องของการศึกษาและพัฒนาการเด็กเนื่องจากมีลูก และหลังจากศึกษาหาความรู้มาหลายปี ค้นพบว่าพื้นที่และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างรอบด้านและในหลากหลายมิติ จึงอยาก Focus เรื่องของการศึกษามากกว่าการทำเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเยอะมากอยู่แล้ว

คุณเก๋เลยเลือกที่จะให้ที่ดินตรงนี้สร้างความยั่งยืนกลับสู่สังคม โดยการให้เด็ก ๆ มาเรียนรู้ ซึมซับ ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และใส่ใจธรรมชาติใช่หรือไม่ คุณเก๋มองอนาคตไว้อย่างไรบ้าง?
คุณเก๋: การศึกษาคือการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมชาติเป็นตัวแปรหลัก การให้เด็ก ๆ ออกมาเรียนรู้และใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจะส่งเสริมจิตสำนึกให้เด็กได้รู้ถึงคุณค่า ให้ความเคารพ และช่วยกันดูแลปกป้องธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนใช้ร่วมกัน

อะไรคือเป้าหมายต่อไปสำหรับ ‘ฟาร์ม ตา เล็ก’ ?
คุณเก๋: คิดว่าจะพัฒนาเรื่องของการศึกษาโดยใช้ Platform ธรรมชาติและสัตว์ให้มีความเข้มข้น และส่งเสริมพัฒนาการเยาวชนให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์มากขึ้น

สุดท้าย อยากฝากให้คุณเก๋ได้เชิญชวนผู้ปกครอง ให้พาเด็ก ๆ มาเรียนรู้ มาสัมผัสธรรมชาติจากห้องเรียนธรรมชาติ ที่ ‘ฟาร์ม ตา เล็ก’
คุณเก๋: เราเชื่อว่าเด็ก ๆ ที่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เล่นสนุกอย่างอิสระกลางแจ้งอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง จะมีพัฒนาการที่มั่นคง แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีทักษะที่เป็นรากฐานที่ยั่งยืนในการเรียนรู้และเติบโต ก็ขอชวนพ่อแม่ที่มีลูกเล็กในช่วงประถมวัย พาเด็ก ๆ ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านนอกห้องเรียนกันให้มากขึ้นค่ะ

เพราะการศึกษาคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด การปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก #เที่ยวใส่ใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเพื่อนมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตรอบกาย ก็จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้

ฟาร์ม ตา เล็ก จ.นครนายก
Google map: https://goo.gl/maps/dx5LzdjEiU7J7J4X9
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.farmdelek.co.th/
โทร : 098-463-8223