แวะเยี่ยมชม Green Attraction โบราณสถานสุดคลาสสิกที่เต็มไปด้วยความร่มรื่น และสวยงามกับ “วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้” จังหวัด ยโสธร โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม Unseen Thailand

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ (วัดอัครเทวดามิคาแอล) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ที่ 2 ตำบลคำเตย จังหวัดยโสธร ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นโบสถ์ไม้หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น มีอายุกว่า 100 ปี และมีประวัติเล่าสืบกันมาว่าในปี ค.ศ. 1908 มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบหนีตายอพยพจากที่ต่าง ๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้รวม 5 ครอบครัว บาทหลวง 2 ท่านซึ่งภายหลังเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ จึงเดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้านด้วยความเต็มใจ เมื่อสถานการณ์สงบลงชาวบ้าน 5 ครอบครัวนี้จึงเข้ารีตโรมันคาทอลิก ต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านประชาคมชาวคริสต์ ในปี ค.ศ. 1909 บาทหลวงทั้ง 2 ทำการสร้างวัดหนองซ่งแย้ขึ้นมา ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาลาตินว่า “วัดอัครเทวดามิคาแอล”  ซึ่งเป็นชื่อของนักบุญคนสำคัญ โดยมีบาทหลวงเดชาแนลเป็น อธิการโบสถ์คนแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รูปทรงตัวโบสถ์ที่สร้างขึ้นมีลักษณะแบบศิลปะไทย กว้าง 16 เมตร ยาว 57 เมตร และถูกจัดเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใช้แผ่นไม้เป็นแป้นมุง หลังคา 80,000 แผ่น ใช้เสาขนาดต่าง ๆ กันถึง 360 ต้น ส่วนใหญ่เป็นเสาไม้เต็ง เสาในแถวกลางมีขนาดใหญ่ยาวที่สุดมี 260 ต้น สูงจากพื้นดินกว่า 10 เมตร พื้นแผ่นกระดานเป็นไม้แดงและไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ ม้านั่งไม้จุคนได้กว่าพันคน และระฆังโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 2 ฟุต อยู่ในหอระฆังสูงที่สร้างแบบหอระฆังตามวัดไทยทั่วไป

ภายในบริเวณวัดมีความสงบร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว เหมาะกับการใช้ประกอบพิธีการทางศาสนา รวมถึงด้านข้างของโบสถ์ยังมีเรือนไม้ไทยสวยงามเพื่อให้ผู้ที่มาสวดภาวนาได้นั่งพักผ่อน อีกทั้งตามต้นไม้ใหญ่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่พูดได้ เพราะมีคำสอนของนักบุญต่าง ๆ เขียนเอาไว้เพื่อเตือนใจผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม

 

ชาว 7 Greens ที่ได้มาเที่ยวยโสธร ต้องลองแวะชม วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อีกหนึ่งสถานที่แห่งชีวิตและจิตใจของชุมชนบ้านซ่งแย้และคริสต์ศาสนิกชน ที่ช่วยเติมเต็มบุญและความสบายใจให้ทุกคน พร้อม #เที่ยวใส่ใจ แบบ Green Heart ดูแลรักษาความสะอาด ปฏิบัติตามกฎและเคารพสถานที่ เพื่อให้โบราณสถานแห่งนี้สวยงาม คงความร่มรื่น เปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวได้มาพักใจต่อไปอีกนานแสนนาน