พูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ หลายคนมักจะนึกถึง การไปเที่ยวภูเขา ชมวิวทิวทัศน์บนยอดดอย แต่รู้ไหมว่า ใจกลางเมืองเชียงใหม่แถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก็มี Green Attraction เอาใจสายเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รวบรวมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตชาวล้านนา อันเต็มไปด้วยความงดงามชวนให้ศึกษา ภายใน “พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา” อาคารทรงยุโรปสีขาวตั้งตระหง่านในย่านกลางเวียงเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (Lanna Folklife Museum) แต่เดิมเคยเป็นคุ้มกลางเวียงเก่า และเปลี่ยนสภาพมาเป็นศาลจังหวัดเชียงใหม่ จนปัจจุบันกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา ทั้ง พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม และประติมากรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากชาวล้านนามีรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน มีเอกลักษณ์ความงดงามที่ชัดเจน รวมถึงแฝงความหมายสะท้อนถึงความเชื่อ ความศรัทธาของชาวล้านนาไว้ได้อย่างครบองค์ประกอบ


ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์จะมีห้องนิทรรศการจัดแสดงทั้งหมด 13 ห้อง ได้แก่ ข่วงแก้วล้านนา, ภายในวิหาร, เครื่องสักการะล้านนา, ประติมากรรมล้านนา, แห่ครัวทาน, จิตรกรรมล้านนา 1, จิตรกรรมล้านนา 2, เครื่องปั้น เครื่องเขิน, จักสาน ทำมาหากิน, ดนตรีกับวิถีชีวิต, ผ้าล้านนา, ประวัติอาคาร, และ มหรรฆภัณฑ์ล้านนา อีกทั้งยังมีนิทรรศการหมุนเวียนอีก 5 ห้อง โดยทั้งหมดนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 • แผนที่: https://goo.gl/maps/2EpgigvSX3nZ6hDk7
 • วันเวลาเปิดให้บริการ
  • เปิดบริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  • เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 • ค่าเข้าชม
  • ผู้ใหญ่ 20 บาท 
  • เด็ก 10 บาท

เว็บไซต์: https://cmocity.com#เที่ยวใส่ใจ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ย้อนเวลาไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและหลากหลายของชาวล้านนากันแล้ว ต้องไม่ลืมพิทักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทรงคุณค่า ด้วยหัวใจกรีน Green Heart ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เคารพสถานที่ อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ดี ๆ ให้อยู่คู่กับสังคม