พาทุกคนไปสัมผัส Green Attraction เที่ยววัดอยุธยาในมุมมองใหม่ ด้วยสถาปัตยกรรมแปลกตา ที่นักท่องเที่ยวหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นกับ “วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร”  ซึ่งถ้าดูจากภายนอกจะเหมือนโบสถ์คริสต์ที่มีความสวยงามสไตล์ตะวันตก และมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา บนเกาะลอย ตำบลบางเลน อำเภอบางปะอิน เป็นวัดที่ในหลวงราชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย และเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งฯ เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน สำหรับเอกลักษณ์ของที่นี่คือสถาปัตยกรรมของอุโบสถที่ตกแต่งสไตล์โกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมากสถานที่ตั้งของวัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของเกาะกลางน้ำ ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน ทำให้ต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าลอยน้ำเพื่อข้ามแม่น้ำไปเท่านั้น ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะออกทุก ๆ 5-10 นาที หรือ เมื่อผู้โดยสารเต็มประมาณ 6-8 คน สำหรับตัวกระเช้าและสายรอกมีความมั่นคงรับรองว่าไม่ตกลงไปแน่นอน


พระอุโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จะมีความพิเศษตรงที่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าของพระอุโบสถจะมีมุขยื่นออกมาเป็นแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น รอบผนังพระอุโบสถจะเจาะช่องหน้าต่างเป็นลักษณะโค้ง แต่ปลายแหลมแบบโกธิค ส่วนบริเวณหลังพระอุโบสถ จะเป็นหอระฆังยอดโดมเป็นทรงกรวยแหลม สูง 3 ชั้น อีกทั้งภายในพระอุโบสถนั้นมีการตกแต่งแบบเพดานสูง ช่องหน้าต่างเป็นแบบโค้งปลายแหลมประกอบกับกระจกสีตามแบบสไตล์โบสถ์ตะวันตก และตรงกลางพระอุโบสถมีพระประธานนามว่า พระพุทธนฤมลธรรโมภาส ประดิษฐานอยู่บริเวณฐานชุกชีที่มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์ ผนังแต่ละด้านยังมีการตกแต่งที่เป็นลวดลายพรรณพฤกษา ซึ่งให้บรรยากาศของความเป็นตะวันตกและไทยได้อยู่ในที่เดียว

 • แผนที่: https://goo.gl/maps/D5pepm4Sw44wntGt5
 • วันเวลาเปิดให้บริการ
  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
   ทุกคนสามารถหาเวลามาตามรอยเที่ยวัดไทยตกแต่งสไตล์ยุโรปกันได้ เดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นอกจากจะอิ่มบุญแล้ว ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติร่มรื่น เงียบสงบ และ เก็บภาพสวย ๆ ติดไม้ติดมือกลับไปด้วย ฝากไว้ว่า เที่ยวชมโบราณสถานต้อง #เที่ยวใส่ใจ
   Green Heart ช่วยกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา และปฏิบัติตามกฎของแต่ละสถานที่ รักษาความงดงามให้คงอยู่ต่อไป