ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปไม่ไกลมุ่งสู่เส้นทางแม่ริม – สะเมิง แวะชมความพริ้วไหวของสายน้ำที่น้ำตกแม่สา ชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ Green Attraction แล้วจะรู้สึกหวงแหนธรรมชาติมากกว่าเดิมน้ำตกแม่สา จ.เชียงใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีต้นกำเนิดมาจากสันดอยแดงซึ่งเป็นสันเขาแบ่งเขตระหว่างอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แดง ลำห้วยสายเล็กสายน้อยไหลรวมกันถึง 17 สาย กลายเป็นลำธารใหญ่ที่เรียกว่าน้ำตกแม่สา ถือเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงอำเภอแม่ริม ก่อนไหลไปรวมกันกับลำน้ำปิงสายน้ำสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่


น้ำตกมีทั้งหมด 10 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 100 – 150 เมตร รวมแล้วประมาณ 1,500 เมตร ชั้นที่ 1 ผาลาด ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับลานจอดรถ ต่อด้วยชั้นที่ 2 วังฝาย ชั้นที่ 3 ผาแตก ชั้นที่ 4 วังสามหมื่น ชั้นที่ 5 วังท้าวพรหมมา ชั้นที่ 6 ตาดเหมย ชั้นที่ 7 ตาดพนารมย์ ชั้นที่ 8 ผาเงิบ ชั้นที่ 9 วัดห่าง และชั้นที่ 10 ลานเท น้ำตกแม่สาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แนะนำให้ขึ้นไปชมชั้นที่ 6-7 เพราะเป็นชั้นที่มีศาลาพักชมวิวสวย ๆ ของน้ำตกและยังลงเล่นน้ำได้ด้วย หรือใครฟิตร่างกายพร้อม จะขึ้นไปชั้นที่ 10 ก็ความรู้สึกเหมือนได้เป็นผู้พิชิตน้ำตก  เส้นทางโดยรอบระหว่างชั้นน้ำตกโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ฟังเสียงน้ำไหลไปด้วย สายตาก็เพลิดเพลินกับธรรมชาติโดยรอบ เดินได้เพลิน รู้สึกได้ว่าธรรมชาติกับเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 

โทร: 053 210 244
ชวนครอบครัวเพื่อนฝูงหอบหิ้วเสื่อ ซื้ออาหารจากพ่อค้าแม่ขายในละแวกนั้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน
Green Community ปิกนิกริมน้ำตกแล้วอย่าลืมนำขยะกลับออกมาทิ้งด้วย Green Heart อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลให้ธรรมชาติอยู่กับเราตลอดชั่วลูกชั่วหลาน มาเที่ยวใส่ใจธรรมชาติอย่างที่ป้ายที่ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกแม่สา จ.เชียงใหม่ บอกไว้ว่า “ป่าแห่งนี้มีความงาม เป็นธรรมชาติ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร โปรดช่วยกันรักษา ให้เป็นสมบัติของชาติต่อไป”