เชียงรายจังหวัดเหนือสุดในประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวครบทั้งธรรมชาติ เทือกเขาสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบาย ประเพณีวัฒนธรรมแห่งล้านนา อาหารเหนือก็ลำแต้ ๆ และอย่าลืมแวะ 4 วัดสวยที่เชียงราย เที่ยวใส่ใจด้วยหัวใจสีเขียว Green Heart ได้ทั้งความสบายกาย สบายใจ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต


วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมงดงามดั่งสวรรค์ที่ไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน อาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชาวเชียงรายบูรณะจากวัดเล็กๆ ให้เป็นวัดสีขาวงามวิจิตร ปูนปั้นลวดลายไทย โดยได้รับแรงบันดาลใจ 3 ประการ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดเป็นวัดสวยจังหวัดเชียงรายที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด 

โทร: 053 673 579

วัดห้วยปลากั้ง สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่เทียบเท่ากับตึกสูง 25-26 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขามองดูเด่นเป็นสง่า พบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น ลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา และพระอุโบสถสีขาวทางขึ้นเป็นบันไดนาค ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นทั้งหลัง พระประธานสีขาวงดงามไม่แพ้กัน 

โทร: 053 150 274

วัดมิ่งเมือง ชมบ่อน้ำโบราณตามชื่อพื้นเมืองว่าน้ำบ่อจ๊างมูบ ศิลปะแบบไทยใหญ่มีประติมากรรมปูนปั้นช้างหมอบเป็นซุ้มครอบไว้ เจดีย์พระธาตุมิ่งเมืองประดับด้วยฉัตรสีทอง ตามศิลปะแบบพม่า วิหารไทใหญ่ประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบของวิหารล้านนา 

โทร: 053 711 089

วัดพระธาตุดอยตุง วัดสวยคู่เชียงรายตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 2,000 เมตร เจดีย์สององค์เหลืองงามอร่ามคู่กัน ในวัดยังมีรอยปักตุงสำหรับบูชาพระธาตุ ตุงเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนาหมายถึงความรุ่งเรืองและชัยชนะ 

โทร: 080 716 5071เมื่อมาสักการะไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชื่นชมสถาปัตยกรรมล้านนาจาก 4 วัดสวยแห่งเชียงรายแล้ว สิ่งสำคัญต้องเคารพประเพณีของชุมชน ไม่ขีดเขียนภายในวัด ไม่หยิบจับสิ่งของในเขตหวงห้าม เที่ยวใส่ใจชุมชน Green Community รักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่น วัดสวยจะได้อยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายอย่างยาวนาน