#ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ถือเป็นอีกหนึ่ง #แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัด #บุรีรัมย์ ที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย และพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่เป็นพื้นที่หากินของนกกระเรียนนั่นเองค่ะ .

ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ เป็นช่วงที่จะสามารถพบ #นกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้มากที่สุด เนื่องจากนกกระเรียนจะมาอาศัยอยู่บริเวณ #อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ และมาหากินบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำของศูนย์อนุรักษ์เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบัน ‘นกกระเรียนพันธุ์ไทย’ ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่มาท่องเที่ยว มาเรียนรู้ที่นี่ ต้อง #เที่ยวใส่ใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอันเป็นบ้านและแหล่งหากินของสัตว์ แล้วต้องใส่ใจนกกระเรียนพันธุ์ไทยรอบ ๆ พื้นที่ด้วยนะคะ ดูแต่ตา สัมผัสน้องด้วยใจ เพื่อรักษาน้องไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ค่ะ 🐦💚

📌 ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์: https://goo.gl/maps/JBaN5z8mAdVetgk89
⏰ เปิดบริการทุกวันพุธ-จันทร์ ตั้งแต่ 8.30-16.30 น. (หยุดทุกวันอังคาร)
🌐 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066879627061 (@ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์) / https://www.facebook.com/cranethailand