วันนี้ 7 Greens ขอชวนสายแฟ ไปเที่ยวชุมชนที่สืบสานการทอผ้ามายาวนานจากบรรพบุรุษ ชมกระบวนการทอผ้าไหมจากชาวบ้านในชุมชน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นกันค่ะ

‘ผ้าไหมพุมเรียง’ เป็นหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ ‘อำเภอไชยา’ เลยก็ว่าได้ เพราะมีการสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ในแต่ละรุ่นก็ยังรักษา คงความเป็นเอกลักษณ์แห่งผ้าทอนี้ไว้ได้เสมอมา จนทำให้เกิดความแตกต่างของผ้าจากพื้นที่อื่น ๆ มีลวดลาย ความสวยงาม ความประณีตในการทอเฉพาะตัว โดยเฉพาะเทคนิคการทอแบบ ‘ยกดอก’ ที่เป็นการทอผ้าให้เกิดลวดลาย โดยใช้วิธีการยกตะกอเพื่อแยกเส้นด้ายยืน และให้เส้นด้ายพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้น 🧵

‘ผ้าพุมเรียง’ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีความเด่นจากการทอผ้าไหม ผ้ายกดิ้นเงิน ดิ้นทอง โดยสามารถแบ่งผ้าพุมเรียงออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ผ้าทอพุมเรียงประเภทผ้าฝ้าย, ผ้าไหมพุงเรียง และผ้าไหมปนฝ้าย ในปัจจุบัน ‘ผ้าพุมเรียง’ ที่เป็นผ้ายกดิ้นเงิน ดิ้นทอง มักจะเอาไว้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน พิธีสุเหร่า หรือให้นาคนุ่งในงานบวช แต่เราเชื่อว่า ‘ผ้าไหม’ ของไทย ดีไซน์สวย ประณีต ไม่แพ้ชาติไหนในโลก หากลองนำมาปรับ มาแมตช์กับแฟชันในปัจจุบัน ก็อาจจะเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่ดีให้กับประเทศไทยได้เลยนะคะ 💃

ผ้าไหมพุมเรียง เป็นของดี ของขึ้นชื่อในเมืองไชยาแบบนี้ ใครที่มีโอกาสได้แวะไปท่องเที่ยว อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนหัตถกรรมของไทย และ #เที่ยวใส่ใจ ไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยนะคะ 💚

📌 กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง ต. พุมเรียง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี: https://goo.gl/maps/tu6PpTu868x1DDeZ9
⏰ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น
☎️ โทร: 07-743-1359