หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า ‘เกษตรอินทรีย์’ กับคำว่า ‘ผักปลอดสาร’ บ่อย ๆ แต่มีใครเคยสงสัยไหมว่า 2 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร? ใครที่สงสัยอยู่ วันนี้ 7 Greens จะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้รู้เอง

เกษตรอินทรีย์ 🌱 เป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ ทั้งทางดิน น้ำ และอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามความสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด โดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และการตัดต่อพันธุกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตและการจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเพื่อให้ได้ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ที่สูง อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและปลอดสารพิษ

ผักปลอดสาร 🥬 เป็นผักที่ปลูกโดยการไม่ใช้สารเคมีจำพวกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แต่ยังมีการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO) ก่อนนำมาเพาะปลูก หรือใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต และจะมีการเว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมีตกค้างอยู่ แต่อยู่ในระดับไม่เกินปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

แม้ ‘ผักปลอดสาร’ จะยังคงมีสารเคมีเจือปนอยู่บ้าง แต่จะมีในปริมาณที่น้อย ทำให้เรายังสามารถทานได้ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หากใครอยากทานผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษแบบ 100% แนะนำให้เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หรือผลผลิตที่มาจากเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะ

ผลผลิตที่มาจากเกษตรอินทรีย์ มีขั้นตอนในการเพาะปลูกที่พิถีพิถันเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีปนเปื้อน จึงทำให้มีราคาในตลาดที่ค่อนข้างสูงกว่าผลผลิตประเภทอื่น ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตรูปแบบใด ชาว 7 Greens ต้อง #กินเที่ยวใส่ใจ เลี่ยงการก่อ Food Waste เพื่อลดขยะอาหาร ลดภาวะโลกร้อนนะคะ 💚