1 กันยายน…วันสืบ นาคะเสถียร
“ข้าฯ ขออุทิศชีวิตของข้าฯ เพื่อปกป้องดงป่า และชีวิตสัตว์”

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ในประเทศไทยเรา เป็น #วันสืบนาคะเสถียร วันร่วมรําลึกถึงนักอนุรักษ์ป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้ง ที่มีความเสียสละ และปณิธานแรงกล้าในการพิทักษ์ป่า แลกชีวิตของตนเอง เพื่อจุดประกาย ส่งเสียงให้ประชาชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม🌳

กว่า 33 ปีของการจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร หลังเกิดเหตุการณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2533 ส่งผลให้หน่วยงานหลายภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ ร่วมกันดูแลผืนป่า จนกระทั่ง “ห้วยขาแข้ง” และ “ทุ่งใหญ่นเรศวร” ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2534

#GreenHeart ไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหน ๆ #7Greens จึงขอชวนทุกคนให้ตระหนักถึงการดูแลป่าไม้ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของสัตว์และพืชพันธุ์หลายชนิด ด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม #เที่ยวใส่ใจ ชวนกันสร้างพื้นที่สีเขียว ไม่ตัดหรือเผาทำลายป่า เพื่อสืบเจตนารมณ์ของนักอนุรักษ์ผู้เสียสละ และโลกที่น่าอยู่มากขึ้นค่ะ 🌍