#7Greens พาไปสัมผัสธรรมชาติกลางทะเลสาบ ที่ ‘เกาะยอ’ เกาะแห่งเดียวของจังหวัด #สงขลา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียงของที่นี่ จะน่าเที่ยว น่าไปสัมผัสขนาดไหนไปดูกัน แต่สิ่งสำคัญในทุก ๆ ทริปเที่ยวพักผ่อน อย่าลืมที่จะ #เที่ยวใส่ใจ สิ่งแวดล้อมรอบกาย และชุมชนรอบตัวด้วยนะคะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทยไปด้วยกันค่ะ 😉

ชุมชน #เกาะยอ เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยภูเขาที่ไม่สูงนัก และยังมีที่ราบเชิงเขาติดทะเลด้วย รอบ ๆ เกาะมีการตัดถนนลาดยาง ทำให้การเดินทางไม่ลำบาก ใครที่อยากมาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน สามารถไปเที่ยวกันแบบสบาย ๆ เลย 🏝

เสน่ห์ของ ‘เกาะยอ’ นั้น คือการได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ค่ะ โดยชาวบ้านที่นี่มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง พื้นที่ที่นี่เหมาะกับการทำสวนผลไม้แบบสุมรุม คือการปลูกต้นไม้หลายชนิดในพื้นที่เดียว ทำให้ชาวบ้านมีผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน รวมถึงผลไม้ที่มีชื่อเสียงของที่นี่ นั่นก็คือ ‘จำปาดะ’ นั่นเอง 🥥

นอกจากการมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน #ชุมชนเกาะยอ แล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลย เช่น
✅ เที่ยวชมโบราณสถาน วัดเขาบ่อ วัดท้ายยอ
✅ ชมผ้าทอเกาะยอ ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
✅ ล่องเรือชมแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
✅ เพลิดเพลินกับประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ และประเพณีขึ้นเขากุฏิ .
📌 ชุมชนเกาะยอ อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา: https://goo.gl/maps/CVBELtjckoYrR3XUA