เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านห้วยฮี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2020-04-02T12:37:24+07:0027/09/2562|

บ้านห้วยฮี้เป็น 1 ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงขาวที่เก่าแก่ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 35 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจะต้องเดินทางโดยใช้รถ 4wd เท่านั้น

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านห้วยแก้วบน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2020-04-02T12:37:24+07:0027/09/2562|

บ้านห้วยแก้วบนเป็น 1 ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงขาวเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 35 กิโลเมตร การเดินทางเข้าหมู่บ้านจะต้องเดินทางโดยใช้รถ 4wd เท่านั้น

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านเมืองแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2020-04-02T12:37:25+07:0027/09/2562|

บ้านเมืองแพมเป็น 1 ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงขาวที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 80 กิโลเมตร

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านผามอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2020-04-02T12:37:28+07:0027/09/2562|

บ้านผามอนเป็น 1 ในหมู่บ้านลาหู่แดงเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 72 กิโลเมตร

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านเมืองปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2022-09-05T12:47:47+07:0027/09/2562|

บ้านเมืองปอนเป็น 1 ในหมู่บ้านไทใหญ่ อยู่ในอำเภอขุนยวม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กิโลเมตร

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่

2022-09-05T12:39:59+07:0027/09/2562|

สำรวจชุมที่พักชุมชนบ้านแหลมสัก เก็บเกี่ยวประสบการณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนด้วยกิจกรรมอนุรักษ์กล้วยไม้ เขียนลายผ้าบาติก สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคะยักในถ้ำชาวเล และเที่ยวชมฟาร์มปลูกสาหร่ายพวงองุ่น

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่

2022-09-05T12:37:53+07:0027/09/2562|

สำรวจชุมที่พักชุมชนบ้านนาตีน เก็บเกี่ยวประสบการณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตในยามเช้า กิจกรรมเขียนลายผ้าบาติก เรียนรู้งานหัตถกรรมการทำเรือ แล้วไปเที่ยวชมสวนสมุนไพร เรียนรู้สรรพคุณและการใช้ 

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่

2022-09-05T12:44:53+07:0027/09/2562|

บ้านหนองทะเล ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวนาง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ชุมชนในม่านหมอกยามเช้า มีภูเขา เป็นฉากหลัง กับหนองน้ำขนาดใหญ่ และชุมชนที่เข้มแข็งที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่

2020-04-02T12:37:21+07:0027/09/2562|

ทุ่งหยีเพ็ง เป็นชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งของเกาะลันตา กระบี่ ที่มีการทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวิถีชีวิตประจำวันเรียนรู้วิธีการปกป้องป่าชายเลนกับนักสื่อความหมายท้องถิ่น พักผ่อนกับการนั่งเรือกอนดอร่าผ่านป่าชายเลนและเรียนรู้การทำขนมไทยกับเจ้าบ้าน

เส้นทางผ่อนคลายหัวใจในดินแดนโรแมนติก

2022-09-05T12:53:10+07:0029/11/2561|

เส้นทางนี้นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสความงดงามได้ตลอดทั้งปี โดยความงามจะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แต่เสน่ห์แห่งวิถีชีวิต และความผ่อนคลายของทุกสถานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป มีพร้อมให้ทุกคนเดินทางมาค้นพบเสมอ

Go to Top