ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง

2020-10-02T15:29:34+07:0020/08/2563|

ในพื้นที่ป่าบกและป่าชายเลนกว่า 7,000 ไร่ บนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่นั้น เป็นที่ตั้งของทุ่งหยีเพ็งซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะ ที่นี่ก็ยังมีชุมชนมุสลิมที่ใช้ชีวิตร่วมกับป่าและระบบนิเวศ  ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี [...]

ชุมชนพรหมโลก

2020-08-20T20:54:35+07:0020/08/2563|

สัมผัสเรียนรู้กับวิถีพื้นบ้านภาคใต้ที่อยู่อาศัยร่วมกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติของเขาหลวงเทือกเขานครศรีธรรมราช ชุมชนพรหมโลกนั้นเป็นตัวเลือกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนและมาสัมผัสเสน่ห์ของชาวใต้ไปด้วยกัน ชุมชนที่นี่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรกรรมต่าง [...]

ชุมชนบางใบไม้

2020-08-20T19:47:42+07:0020/08/2563|

สัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบชาวใต้ที่อยู่คู่กับสายน้ำ ณ ชุมชนบางใบไม้ ชุมชนที่มีคลองน้อยใหญ่จำนวนกว่าร้อยคลองเชื่อมต่อกันไปมาก่อนจะไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำตาปีเส้นเลือดใหญ่ของภาคใต้ วิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่คู่กับสายน้ำมาแต่โบราณ และสวนมะพร้าวที่อยู่สองฟากฝั่งคลอง จึงเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่โดนเด่นให้ผู้มาเยือน [...]

ชุมชนแหลมสัก

2020-08-20T19:11:59+07:0020/08/2563|

ชุมชนที่ผสานสามวัฒนธรรมของสามชนชาติไว้ด้วยกันอย่างผสมกลมกลืน ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชน “ทะเลสามด้าน วัฒนธรรมสามสาย” เพราะที่ตั้งนั้นมีลักษณะเป็นแหลมยื่นไปในทะเลอันดามันทำให้มีทะเลถึงสามฝั่ง อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมของคนจีน คนไทย และคนมุสลิมที่ผสมไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน [...]

ชุมชนวังน้ำมอก

2020-08-20T14:16:36+07:0020/08/2563|

หากต้องการสัมผัสความแตกต่างไม่เหมือนใครอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ควรพลาดชุมชนวังน้ำมอก เพราะที่นี่คือชุมชนที่มีวัฒนธรรมล้านนาแบบภาคเหนือ แต่ก็ผสานเข้ากับวัฒนธรรมล้านช้างของชาวลาว ในขณะที่ตั้งอยู่ภาคอีสาน [...]

บ้านโคกเมือง

2020-08-20T11:53:56+07:0020/08/2563|

นอกจากที่บ้านโคกเมืองจะตั้งอยู่ไม่ไกลจาก “ปราสาทเมืองต่ำ” ปราสาทหินโบราณของอารยธรรมขอมที่มีอายุกว่า 1,400 ปีแล้ว ที่นี่ยังมีวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยเป็นชุมชนเก่าแก่แต่โบราณ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสกับความประทับใจในวิถีชีวิต [...]

บ้านห้วยฮี้

2020-08-20T11:30:40+07:0020/08/2563|

บ้านห้วยฮี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ว่าเมื่อได้เดินทางมายังชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า 1,722 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางภูเขาสูงชัน [...]

บ้านไร่กองขิง

2020-08-20T01:39:13+07:0020/08/2563|

เสน่ห์ของการเดินทางไม่ใช่แค่เพียงแค่ได้สัมผัสความสวยงามของสถานที่หรือบรรยากาศที่เป็นสิ่งทางกายภาพ แต่คือการได้สัมผัสกับผู้คน วัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตในสถานที่ที่ได้มีโอกาสไปเยือน [...]

Go to Top