ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

2020-08-18T23:03:17+07:0018/08/2563|

ในพื้นที่ภาคใต้นั้นหลายพื้นที่เป็นพรุ คือมีสภาพดินเปรี้ยวและคุณภาพต่ำ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้ ก่อให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพ           หารายได้ จนอาจจะส่งผลไปถึงปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา [...]

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

2020-08-18T15:13:10+07:0018/08/2563|

ลงใต้ไปถึงนราธิวาส หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “ป่าพรุโต๊ะแดง” ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ” ที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่มากถึง [...]

เกาะสมุย

2020-08-18T14:41:30+07:0018/08/2563|

เกาะสมุยนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลกในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาเยือนที่เกาะแห่งนี้มากมายทำให้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก [...]

ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

2020-08-18T14:14:45+07:0018/08/2563|

นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นนกที่หาชมได้ยากและยังถูกจัดอยู่ในรายชื่อ 15 สัตว์ป่าสงวน ของไทยอีกด้วย เนื่องจากเคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติกว่า 50 ปี [...]

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

2020-08-18T13:40:23+07:0018/08/2563|

ที่นี่เป็นป่าสงวนผืนใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี มีความอุดมสมบูรณ์ของทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ มากมาย ที่นี่ยังเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น กระทิง ช้างป่า [...]

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

2020-08-18T13:23:03+07:0018/08/2563|

จากนากุ้งร้างกลายมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างไร คำถามนี้เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้สัมผัสที่ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี [...]

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2020-08-18T13:00:48+07:0018/08/2563|

โครงการนี้สร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริในด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย เพื่อศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขน้ำเสีย โดยยึดหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ [...]

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

2020-08-18T12:40:27+07:0018/08/2563|

ที่นี่คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่กว้างกว่า 3,000 ไร่ มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายากมากมาย โดยเฉพาะบางพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพันธุ์ไม้ในภาคตะวันออก เสมือนเป็นคลังที่รวบรวมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยไว้ และยังต่อยอดในการศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ [...]

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

2020-08-18T12:14:19+07:0018/08/2563|

ด้วยระยะทางและเวลาเพียงเล็กน้อยจากเมืองหลวงก็สามารถเดินทางมาพบกับโลกแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศของท้องทะเลอ่าวไทยกันได้แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือแห่งนี้อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ทำหน้าที่เป็นที่ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลหลากสายพันธุ์ อาทิ [...]

บ้านเนินฆ้อ

2020-08-18T11:49:56+07:0018/08/2563|

จังหวัดระยองตั้งอยู่ภาคตะวันออกจึงมีพื้นที่ติดทะเลเป็นบริเวณกว้าง ชุมชนชาวประมงท้องถิ่นจึงมีอยู่หลายแห่ง แต่ความน่าสนใจของชุมชนบ้านเนินฆ้อ คือการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนจนพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้ง [...]

Go to Top