ชุมชนบ้านแหลมกลัด

2020-08-18T11:26:55+07:0018/08/2563|

มาสัมผัสและเรียนรู้ชีวิตชาวเล จับกุ้ง จับปลา จับปู และทานอาหารพื้นบ้าน แนะนำให้มาที่ ชุมชนบ้านแหลมกลัดในอดีตเคยเป็นพื้นที่ห่างไกลเป็นชุมโจร แต่รัชกาลที่ [...]

เกาะหมาก

2020-08-18T11:10:03+07:0018/08/2563|

เกาะหมาก จังหวัดตราด เป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามอยู่ในทะเลฝั่งอ่าวไทย มีความอุดมสมบูรณ์และมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันมากมาย ดังนั้น ทั้งผู้ประกอบการและชาวบ้านจึงอยากดูแลเกาะแห่งนี้ให้สวยงามไปนาน ๆ [...]

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

2020-08-17T22:35:13+07:0017/08/2563|

หลาย ๆ คนที่ได้ไปเยือนชะอำหรือหัวหินคงมีโอกาสได้แวะเที่ยวชมพระราชวังมฤคทายวัน แต่ทราบหรือไม่ว่าในเส้นทางเดียวกับการเดินทางสู่พระราชวังมฤคทายวันนั้นเป็นที่ตั้งของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน การฟื้นฟูป่า และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง [...]

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

2020-08-17T11:39:09+07:0017/08/2563|

การอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศให้สมบูรณ์นั้นมีความสำคัญเพียงไร สามารถมาเรียนรู้กันให้กระจ่างชัดได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน [...]

คุ้งบางกะเจ้า

2020-08-17T21:58:41+07:0011/08/2563|

หากใครได้ชมภาพกรุงเทพฯ จากมุมสูง เช่น ขณะนั่งเครื่องบินผ่านเหนือกรุงเทพฯ จะพบว่ามีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางบรรดาอาคารบ้านเรือน การจราจร ความวุ่นวายและแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ [...]

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

2020-08-04T10:13:53+07:0028/07/2563|

แหล่งความรู้เรื่องป่าที่คนในชุมชนเมืองอาจคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ที่จริงแล้วสามารถไปสัมผัสได้ง่าย ๆ ที่ป่าจำลองกลางกรุงที่ทำให้คนได้มาเรียนรู้เรื่อง “ป่านิเวศ” แล้วยังช่วย ปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงความสำคัญและรู้จักรักษาธรรมชาติ [...]

Go to Top