ชุมชนท่องเที่ยวทะเลน้อย และตลาดป่าไผ่สร้างสุข

2020-08-19T07:36:58+07:0019/08/2563|

อัตลักษณ์อันโดดเด่นของทะเลน้อยก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ทั้งยังมีระบบนิเวศที่หลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ เหล่าพืชน้ำเติบโตงอกงามเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของหมู่ปลาน้อยใหญ่ ซึ่งดึงดูดนกน้ำนานาชนิด ชาวประมงเองก็ได้อาหารซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากธรรมชาติ เป็นลักษณะที่เกื้อกูลกันและเป็นตัวอย่างของระบบห่วงโซ่อาหารที่ดี นอกจากนั้นยังมีกระจูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ [...]

แซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม

2020-08-19T07:16:52+07:0019/08/2563|

ณ ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำลำชีแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ Farm Stay ที่ไม่ได้มีดีแค่เพียงกลิ่นอายชนบท บรรยากาศท้องทุ่ง และวิวอาทิตย์ลับฟ้าที่สวยงามน่าเชยชมเท่านั้น [...]

ซแรย์ อทิตยา

2020-08-19T06:44:38+07:0019/08/2563|

เพราะคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นมีความลึกซึ้ง สามารถที่จะนำมา [...]

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

2020-08-18T23:16:20+07:0018/08/2563|

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม และความต้องการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรทุกคนประสบความสำเร็จในการทำมาหาเลี้ยงชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของแนวทาง “การเกษตรทฤษฎีใหม่” และตัวอย่างในการฟื้นพื้นที่หลังเขาซึ่งมีความแห้งแล้งอย่างหนัก ให้กลับกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด [...]

บ้านจำรุง

2020-08-18T19:27:32+07:0018/08/2563|

เป็นโอกาสดีที่จะได้ลองปลีกตัวจากชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวายมาสู่โหมดของความเรียบง่าย ปล่อยให้โลกหมุนช้า ๆ แล้วใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีที่นำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคม ความมั่นคงในชีวิต และการพึ่งพาตนเองได้ในแบบฉบับชาวบ้านแท้ ๆ [...]

ไร่รื่นรมย์

2020-08-18T23:14:13+07:0018/08/2563|

ความรื่นรมย์เกิดขึ้นได้ไม่ยากเมื่อได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางความสงบและเขียวขจี แต่ที่มากกว่านั้นคือการค้นพบถึงแก่นแท้ของความสมดุลแห่งชีวิตและธรรมชาติภายใต้ “ความพอเพียง” [...]

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้

2020-08-18T23:05:53+07:0018/08/2563|

ทุ่งนาสีเขียวไกลสุดตา กลุ่มบ้านเรือนทรงไทยที่มียุ้งฉาง และเจ้าทุย ช่วยสะท้อนภาพวิถีของชาวนาไทยได้ดีทีเดียว และยังทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ ได้เห็นและสัมผัสกับภูมิปัญญาของผู้ประกอบอาชีพกระดูกสันหลังของชาติได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง [...]

ตลาดสุขใจ และสวนสามพรานริเวอร์ไซด์

2020-08-18T23:02:51+07:0018/08/2563|

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับความหมายของ “ระบบอาหารยั่งยืน”ภายใต้สามพรานโมเดล แนวคิดธุรกิจเกื้อกูลสังคม เพื่อให้เกษตรกรอินทรีย์เติบโตไปได้พร้อม ๆ กับธุรกิจ ด้วยเป้าหมายคือชีวิตที่สมดุล โดยมีตลาดสุขใจเป็นพื้นที่เรียนรู้บนพื้นฐานความเป็นไทยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน [...]

Greenery Market

2020-08-18T22:41:48+07:0017/08/2563|

ภายใต้คอนเซ็ปต์ตลาดสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ  Greenery Market  ที่นี่คือพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกใบนี้ในรูปแบบที่หลากหลาย เหล่าเกษตรกรตัวจริงนำอาหารปลอดภัย ข้าว ผักสด ผลไม้อินทรีย์ที่ปลูกเองกับมือและยืนยันได้ว่าปลอดภัยจากสารพิษมาจำหน่าย [...]

Go to Top