Green A La Carte | สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สุข สงบ สดชื่นในหลากสไตล์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พักกายพักใจกับเมนูแห่งความสงบที่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) วัดเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ดินแดนความสงบคู่เมืองเชียงใหม่กลางป่าอันร่มรื่น จุดเด่นอยู่ที่อุโมงค์เถรจันทร์ขนาดใหญ่ ภายในมีช่องทางเชื่อมต่อถึงกัน จะพบพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ปรากฏอยู่ โดยทางเดินของอุโมงค์ยังเชื่อมต่อไปยังเจดีย์ทรงระฆังคว่ำด้านบนอีกด้วย หากมาเยือนช่วงหน้าฝนวัดแห่งนี้จะยิ่งงดงาม เพราะชุ่มชื้นไปด้วยมอสตามผนังด้านนอกของอุโมงค์ เป็นความร่มเย็นจากธรรมชาติและธรรมะที่ทุกคนจะได้สัมผัสไปพร้อมกัน

home ADDRESS
135 หมู่ที่ 10 ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
web WEBSITE
http://www.watumong.org/web/