Green A La Carte | หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ตระเวนรอบกรุง เรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เพราะคำว่า “ศิลปะ” ไม่อาจจำกัดด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือแนวคิดในการสร้างงาน และคำว่า “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่แสดงตัวตนของคนในแต่ละพื้นที่ สถานที่แห่งนี้จึงจัดแสดงผลงานหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว งานปั้น การแสดง และอีกมากมาย โดยมีเจ้าของผลงานเป็นศิลปินในประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ ที่ต่างผลัดเปลี่ยนกันมาบอกเล่ามุมมองและความคิดของตนเองได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ ที่นี่ยังจัดสรรพื้นที่สำหรับห้องสมุดศิลปะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษางานแขนงนี้อย่างจริงจัง และยังมีร้านค้าที่เติมเต็มความสนใจในศิลปะให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม เช่น ร้านขายงานศิลปะ งานฝีมือ ร้านวาดภาพเหมือน ทั้งหมดนี้ล้วนต่อยอดความสุข และเติมเต็มแรงบันดาลใจได้ไม่สิ้นสุด

av_timer TIME OPEN
10.00-21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
home ADDRESS
939 ถ. พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
phone TEL
0 2214 6630