โรงแรมเอทัส บางกอก

การบริการที่จริงใจโดยบุคลากรที่จริงใจ

ที่อยู่ : 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ : 02-618-9000
แฟกซ์ : 02-618-9091
อีเมล์ : contact@aetashotels.com
เว็บไซต์ : https://bangkok.aetashotels.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว