โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว

Home/บริการสีเขียว/ที่พัก/โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว

สัมผัสวิถีชีวิตอีสานล้านนา สปาสมุนไพรท้องถิ่น
ล่องเรือแม่น้ำโขงเยือนถิ่น แผ่นดินสุวรรณโคมคำเมืองโบราณ

ที่อยู่ 223 หมู่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

Tel 093-636-5681

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/BanSaeoVillage/

อีเมลล์ set2506@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว