Home/บริการสีเขียว/ท่องเที่ยวชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น

เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ศูนย์การเรียนการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม CSR รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านโดยเก็บวัตุดิบในชุมชน ด้านการบริหารที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านรวมตัวกันเอง

 

ที่อยู่ : ชุมชนบ้านดงเย็น 474 หมู่ 10 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
เบอร์โทร : 083-308-8144
FAX :
Website :
Email :

บทความที่เกี่ยวข้อง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว