Home/บริการสีเขียว/ท่องเที่ยวชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์

ชุมชนกู่กาสิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมอันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมาตั่งแต่โบราณ เป็นที่ตั้งของโบราณสถานเขมร ได้แก่ปราสาทกู่กาสิงห์. ปราสาทกู่โพนวิท ปราสาทกู่โพนระฆัง. ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจให้คนสนใจเข้าไปท่องเที่ยวอยู่เสมอ ประกอบกับตั้งอยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้ อันเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดี่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสินค้าส่งออกที่ประเทศต่างๆ มีความสนใจ. ..ซื้อไปบริโภค สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล

ที่อยู่ 79 บ้านหนองเมืองแสน หมู่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

Tel 093-337-5626

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/homestaykukasing

อีเมลล์ auakha@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

นอนกางเต็นท์ริมแม่น้ำแคว ที่ Mida Resort กาญจนบุรี

“สุราษฎร์ธานี” จังหวัดเดียวเที่ยวครบ ทะเล ภูเขา

บ้านพักกลางนา ‘ภูผาม่านโฮมสเตย์’ ขอนแก่น