อาหาร ผักปลอดสารพิษ อากาศ เครื่องแกงรสด็ด กล้วยฉาบแม่ศรีเวียง แกงไก่บ้านกับยวกกล้วย ผลิตภัณฑ์จากมานิ

 

ที่อยู่ : สตูล
เบอร์ติดต่อ : 086-946-9229
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/ชุมชนบ้านวังสายทอง-304019780132835

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว