กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.ห้วยแร้ง

Green Attraction

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.ห้วยแร้ง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง ที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามแนวคิดทฤษฏีใหม่ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการทำข้าวห่อกาบหมาก ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ โดยชาวบ้าน เป็นการใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มาดัดแปลงเป็นภาชนะใส่อาหารโดยไม่พึ่งโฟม ชมการทำสบู่เปลือกมังคุดที่ใช้ แม่พิมพ์ จากบ้องไม้ไผ่, ครีมฟอกหน้าเปลือกมังคุด ชมสวนผลไม้ของชาวบ้าน เพลิดเพลินกับการล่องเรือชมสวนจาก ล่องแก่งลำน้ำ ห้วยแร้งซึ่งมีมากถึง 18 แก่ง ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน การตกกุ้งหลวงยามค่ำคืน

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
การเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ค่าเช่าเรือ 100 บาท / คน
โทร. 089 984-8044, 089 247-9648, 081 964-6441
(ควรติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)