กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนลีเล็ด

Travel community

เส้นทางบ้านปลา ป่ารุกทะเล เขดานหาปู ดูวิถีคนป่าเลน
นั่งเรือชมวิถีสองฝั่งคลองพุนพิน เลี้ยวซ้ายเข้าบางทองไม้หักมุ่งหน้าสู่กำแพงต้นลำพูปราการจากธรรมชาติ ล่องเรือลดเลี้ยวตามตรอกซอกซอยของผืนน้ำและผืนดินอันเปรียบเสมือนหม้อข้าวหม้อแกงชุมชน แวะหาหอยปลูกต้นจากพืชเศรษฐกิจ หันหัวเรือออกสู่ปากอ่าวลีเล็ด ชื่นชมพื้นที่สีเขียวของเหล่าต้นไม้ที่รุกทะเล แวะทักทายประมงพื้นบ้าน เรียนรู้ความสัมพันธ์แห่งวิถีของคนกับป่าชายเลน

ที่อยู่ 50 หมู่ 1 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Tel 080-499-0742 , 087-889-0034

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนลีเล็ดเพื่อการอนุรักษ์-148990995579596/

อีเมลล์ cbtleeled@gmail.com , nutchanatsinghapooti@gmail.com