กะรน ซีแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Accommodation ใบไม้เขียว

ที่อยู่ : 208/2 ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์ติดต่อ : 076-286-464
แฟกซ์ : 076-286-457
อีเมล์ : assist@karonseasand.com
เว็บไซต์ : www.karonseasand.com