จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก บ้านกรุงชิง

Green Attraction

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
เขาเหล็ก บ้านกรุงชิง (ชมทะเลหมอกยามเช้า)
รายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง คุณกาญจนา นนทามิตร โทร.081-10801441 คุณจิรวุฒิ เมืองสุวรรณ์
โทร.087-8904383 หรือติดต่อสอบถาม หมายเลข 075-307189 นายอำเภอนบพิตำ