ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม

Travel community

ประเพณีวัฒนธรรม 8 วิถีแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถาน บุคคลสำคัญ บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดย้อนยุค เกษตรอินทรีย์ ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองอาหาร

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลาดโบราณนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 62000

Tel 095-335-8887

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม-1439406256343031/

อีเมลล์ autchara@outlook.com