ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน (ราไวย์)

Green Service Travel community

มีความสงบ อาหารสด

ที่อยู่ 22/1 หมู่ 3 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

Tel 081-272-6665

Fax *

เว็บไซด์ *

อีเมลล์ *