ชุมชนบ้านห้วยฮี้

Travel community

วิถีปกาเกอะญอคนอยู่ร่วมกับป่า

 

ที่อยู่ : ตำบล ห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ : 089-581-7870, 085-707-0281, 085-035-5009
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/cbt.huayhee