ชุมชนบ้านแพรก สำพะเนียง

Travel community

เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของราชาลิเกชื่อดังในเมืองไทย หอมหวล นาคศิริ มีประเพณีแห่นางแมวขอฝน พิพัณฑ์บ้านแพรก มีฐานการเรียนรู้ เช่น เปิดประตูสู่บ้านแพรก ภูมิปัญญาบ้านแพรก เศษกระเบื้องเล่าเรื่องโบราณ ตุ๊กตากับภูมิปัญญาไทย เรือกับวิถีชีวิต ของคนลุ่มแม่น้ำลพบุรี เปิดตำนานความรักของคนบ้านแพรก วรรณกรรมบ้านแพรก
ผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนมี กระยาสารท พัดสานบ้านแพรก

ที่อยู่ พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240

Tel 089-216-8757

Fax *

เว็บไซด์ www.museumthailand.com/th/museum/Ban-Prak-Museum

อีเมลล์ *