ชุมชน คีรีวง

Green Attraction

วิถีไทย หัวใจของแผ่นดิน
Homestay คีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

วิธีการเดินทาง
ตั้งอยู่ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึง อ.ท่าฉาง จ.ชุมพร จากนั้นให้แยก เข้าสู่สุราษฎร์ธานี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ทางหมายเลข 4016 เป็นระยะทางประมาณ 9 กม. ถึงสามแยกบ้านตาลเลี้ยวซ้ายเข้าทางหมายเลข 4015 ไปอีก 9 กม. ถึงแยกศาลาสังกะสี เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 9 กม. จะถึงชุมชน

ลักษณะเด่น
– เป็นประชาคมที่มีความร่วมมือและพึ่งพากันเป็นอย่างสูง หมู่บ้านเหล่านี้อยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ชุมชนทำสวนสมรมปลูกพืชผสมผสานทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์พัฒนาจากภายนอกคละกัน เช่น หมาก พลู ทุเรียน มังคุด เงาะ สะตอ และลูกเนียง สวนสมรมเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เกิดอาชีพที่ ลดการพึ่งพาระบบเกษตรเชิงเดี่ยว รวมทั้งเป็นการรักษาป่าต้นน้ำ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติ การทำมาหากิน และการดำรงชีวิต
– ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ประเภทเมืองและชุมชน ปี 2541

กิจกรรมท่องเที่ยว
– ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
– เลือกซื้อผลไม้/ผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่น ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว สบู่ มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ เป็นต้น
– เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พิชิตยอดเขาสูงที่สุดในภาคใต้ (ยอดเขาหลวง)

สิ่งอำนวยความสะดวก
– มีที่พักแบบสัมผัสชนบทหรือHomestay จำนวน 30 หลัง พักได้หลังละ 2-3 คน ค่าที่พัก 100 บาท/คน/คืน ค่าอาหาร 70 บาท/คน ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว 150 บาท/วัน/หลัง
– ร้านอาหาร ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทนำเที่ยว / สถานที่ / บุคคลเพื่อการขาย
ศูนย์กลางชุมชนบ้านคีรีวง โทร. 0 7553 3113

หมายเหตุ
ช่วงที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเดินป่า คือ เดือนมกราคม-มิถุนายน และสำหรับฤดูผลไม้เดือนกรกฎาคม-กันยายน