ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

Green Attraction

ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเกิดจากแหล่งนัดพบของพ่อค้าแม่ค้าใน ชุมชนคลองลัดมะยมที่รวมตัวกันขายของจนเกิดเป็นตลาดบริเวณ คลองเชื่อมต่อระหว่างคลองบางระมาดและคลองบางพรหม แต่ เดิมตลาดน้ำคลองลัดมะยมอยู่บริเวณทิศใต้ของถนนบางระมาด ต่อมาขยายบริเวณมาจนถึงทิศเหนือของถนนบางระมาด โดย ผู้ก่อตั้งตลาดมีแนวคิดว่าอยากให้คนในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของตลาดคลองลัดมะยม