ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

Accommodation Green Service

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีชาวบ้าน บ่งบอกถึงเสน่ห์ของท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย มีอาหารคาวหวาน ผลผลิตทางการเกษตรผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลบางน้ำผึ้ง OTOP คุ้งบางกะเจ้าและจังหวัดสมุทรปราการ ผู้จำหน่ายสินค้าเป็นคนในตำบลบางน้ำผึ้ง ใน 6 ตำบลคุ้งบางกะเจ้าเป็นคนท้องถิ่น

ที่อยู่ อบต. บางน้ำผึ้ง 98 หมู่ 10 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Tel 02-461-3254

Fax 02-461-3254

เว็บไซด์ www.facebook.com/ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง-228912290601842/

อีเมลล์ *