ตลาดน้ำลำพญา

Green Attraction

ตลาดน้ำลำพญา คือ บทพิสูจน์ความเข้มแข็งของชุมชน ตลาดน้ำ แห่งนี้มีจุดเริ่มต้นที่ดูไม่น่าจะเกิดเป็นตลาดน้ำได้ แต่ก็เกิดและ เติบโตมานานจนมีชื่อติดอันดับตลาดน้ำที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยม เยือนมากแห่งหนึ่ง จุดเริ่มต้นจากที่มีคนมาทำบุญที่วัดลำพญามาก ทางวัดจึงสนับสนุนให้ชาวบ้าน จัดของใส่เรือมาขายบริเวณท่านำ หน้าวัดในช่วงแดดร่มลมตก ปรากฏว่านักท่องเที่ยวชอบบรรยากาศ ตลาดน้ำลำพญาครั้งนั้นมาก วัดและชาวชุมชนลำพญาจึงตอบรับ กระแสเรียกร้องจากนักท่องเที่ยวเรื่อยมา