ตลาดน้ำ บางนกแขวก

Green Attraction

หากเสาะหาตลาดน้ำที่มีอาหารแปลก และสถานที่ประทับใจ ต้อง มาที่บางนกแขวก เริ่มตั้งแต่ทางเดินเข้าตลาดที่มีขนาดแคบจนน่า ตื่นเต้น เพราะเดินได้เพียงทีละคน หากมีคนสวนมาต้องตะแคงตัว หลบ สาเหตุที่ทางเดินแห่งนี้แคบมากเนื่องจากเป็นทางเดินไปยัง โรงฝิ่นเก่า คนสมัยก่อนเรียกทางเดินนี้ว่า ตรอกโรงฝิ่น แล้วก็ยังคง อนุรักษ์ทางเดินนี้ไว้จนเป็นเอกลักษณ์ของตลาด