ตลาดร้อยปีสามชุก

Green Attraction

ตลาดสามชุกโดดเด่นที่วิถีชุมชนการค้า ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี ความร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วนช่วยชุบชีวิตชุมชน ตลาดสามชุกให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พาให้นักท่องเที่ยวรุ่นหลังได้นั่งไทม แมชชีน ย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงที่ตลาดสามชุกยังคง คึกคักได้อย่างสมจริง