ตลาดโก้งโค้ง

Green Attraction

ตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณที่ชื่อแปลกที่สุดในบรรดาตลาดโบราณ ด้วยกัน เพราะตั้งชื่อมาจากท่าทางของผู้ซื้อที่มักยืนโก้งโค้งเลือก สินค้าที่ผู้ค้านำมาวางแบขายกับพื้นดิน สาเหตุที่พ่อค้าแม่ขาย ต้องวางของขายกับพื้นดิน เนื่องจากต้องการอนุรักษ์บรรยากาศของ ตลาดโบราณในชนบทเอาไว้ให้ได้มากที่สุด นอกจากการแบของ ขายกับดินแล้ว พ่อค้าแม่ขายที่นี่ยังแต่งตัวเข้ากับบรรยากาศ ย้อนยุคด้วย ซึ่งส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็จะเป็นผู้สูงอายุ โดยผู้จัดการตลาดไม่ได้เก็บค่าเช่าแผงเนื่องจากต้องการ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และอนุรักษ์บรรยากาศตลาดโบราณ เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของชุมชน