ตลาด 100 ปี ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

Green Attraction

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เป็นตลาดที่เชื่อมโยงและผสมผสาน วัฒนธรรมไทย-จีน เมื่อครั้งชาวจีนหนีความวุ่นวายจากแผ่นดิน ใหญ่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารช่วง พ.ศ. ๒๔๒๐ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕