นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์

Green Attraction

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ บานประตูแห่งกาลเวลาพาย้อนอดีตไปสัมผัส กับความเรืองรองของสมัยรัตนโกสินทร์ และกรุงรัตนโกสินทร์ พรั่งพรูด้วยกระแสศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ไหลเวียนอยู่ในห้วง เวลาร่วมสมัย นิทรรศการสื่อสารผ่านเทคนิคสมัยใหม่แทนการตั้ง สิ่งของจัดแสดงเหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วไป ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจสาร ที่ต้องการสื่อได้ง่าย มีปฏิสัมพันธ์และสามารถถ่ายรูปนิทรรศการ ที่ตนชื่นชอบได้อย่างสนุกสนาน สนองตอบความอยากรู้อยากเห็น ของผู้ชมตามขนบการจัดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่