บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด

Green Activity

บ่อหินฟาร์มสเตย์ เป็นโฮมสเตย์แบบบูรณาการ เป็นทั้งที่พักที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อชาวบ้านและผู้มาเยือน ทำให้ที่นี่กลายเป็นโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ที่มีผู้มาพักไม่เคยขาด

กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุจูด มีอาชีพหลักคือทำการประมงเพาะเลี้ยงปลาเก๋า ปลากะพงขาว บ่อหินฟาร์มสเตย์ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม โดยเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน ที่อาศัยฐานทรัพยากรในชุมชนคือ ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และปะการังน้ำตื้น คือนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาท่องเที่ยวพักผ่อน ชมธรรมชาติ ตกปลาและรับประทานอาหารทะเลสดๆ แล้ว เรายังมีโครงการธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ที่จะให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ได้ทำกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเลมาฝากไว้กับธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ซึ่งเราจะทำการเพาะพันธุ์และนำไปปลูกเพิ่มเติม นอกจากนี้ บ่อหินฟาร์มสเตย์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง นิเวศน์ป่าชายเลน การทำประมงพื้นบ้าน การปลูกป่าโกงกางฟาร์มสเตย์ที่เน้นการเรียนรู้วิถีประมงท้องถิ่น ไปพร้อมๆ กับการศึกษาความงามของพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านการล่องเรือหางยาวลัดเลาะไปตามแนวชายฝั่ง รวมถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างการปลูกหญ้าทะเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

กิจกรรมที่น่าสนใจ
– ดำน้ำดูปะการัง
– นั่งเรือชมธรรมชาติของประมงป่าชายเลนการแสดงลิเกป่า
– ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
– ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง
– ปลูกหญ้าทะเล และปลูกป่าชายเลน

ขอบคุณภาพจาก: Facebook เพจ บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด