บ่อหินฟาร์มสเตย์

Travel community

วิถีประมงพื้นบ้าน นั่งเรือชมบ่อน้ำร้อนน้ำเค็ม ป่าชายเลน

 

ที่อยู่ : ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เบอร์ติดต่อ : 081-892-7440
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/บ่อหินฟาร์มสเตย์-วิสาหกิจชุมชน-เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-324639744336679