บ่อเกลือสินเธาว์

Green Attraction

บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อเกลือสำคัญในน่านมี 2 แห่ง คือ บริเวณต้นน้ำว้า ซึ่งมีบ่อเกลือใหญ่ 2 บ่อ อีกแห่งคือ บริเวณต้นน้ำน่าน มีบ่อใหญ่ 5 บ่อและมีบ่อเล็ก บ่อน้อยอีกจำนวนมาก ปัจจุบัน ชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก ก่อนจะนำน้ำเกลือมาต้มในกะทะใบบัว ขนาดใหญ่เคี่ยวจนน้ำงวดแห้ง ใส่ถุงวางขายกันหน้าบ้าน เกลือเมืองน่านไม่มีไอโอดีนเหมือนเกลือทะเล จึงต้องมีการเติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผู้บริโภค