บ้านนาตีน

Travel community

มีกลุ่มขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายน่าสนใจ เช่น ล่องแก่ง เดินป่า ชมถ้ำ ลงเรือตกปลา เป็นต้น และประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากหลายกลุ่ม เช่น ผ้าบาติก ,เลี้ยงแพะ ,ประดิษฐ์เรือจิ๋วหัวโทงและผลิตภัณฑ์จากกะลา ซึ่งมีภาคีเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

 

ที่อยู่ : กระบี่
เบอร์ติดต่อ : 081-968-8532
อีเมล์ : Bancha_nateen@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/Baannateen